Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:38:01
Eu? Sunt?
:38:02
Bogat?
:38:05
Milioane?
Adicã voi fi un milionar bogat?

:38:10
Un înstãrit bogat.
Un bogat înstãrit milioane.

:38:14
Milioane,
ºi eu am milioane ºi milioane?

:38:17
Asta bogat e.
Milioane ºi milioane bogat e bine.

:38:22
ªi cu toþi banii ãºtia
îi voi putea cumpãra

:38:25
scumpei mele dragi mame vitrege
un pulover cu paiete.

:38:31
Poftim? Vrei sã-mi arãti
unde sunt ascunºi banii?

:38:36
Vrei sã vin cu tine sã vãd?
:38:39
În regulã.
:38:41
Vreau sã vãd unde sunt milioanele
de dolari bogaþi.

:38:50
Vin cu tine, tatã, fiindcã vreau
sã vãd toþi... toþi banii bogaþi.

:38:55
Sunt dolari bogaþi.
:38:58
Sã ai milioane de... Poftim?
:39:02
Vrei sã merg...?
O, pe fereastrã.

:39:06
O, acolo...?
Acolo sunt toþi banii, tatã?

:39:10
Bine, atunci, mã duc sã vãd.
:39:26
Bine, închid...
:39:31
Ce-ai spus, tatã?
:39:33
Doi?
:39:35
În regulã.
:39:46
Aici Del Moore
cu unitatea mobilã NBC

:39:49
în Bel Air, Los Angeles,
în faþa faimoasei case Kingston,

:39:53
aºteptând sosirea
Printesei de Morovia.

:39:58
Prinþesa, dupã cum ºtiþi
din fotografiile din ziare,


prev.
next.