Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:46:05
Sticlã adevãratã?
:46:07
Lncasabilã, sire.
Sticlã de parbriz laminatã.

:46:12
E timpul sã plec, zânule.
Mã aºteaptã prinþul.

:46:15
Mã bucur cã te-am vãzut din nou.
:46:18
Mi-a pãrut bine sã te vãd, zânule.
:46:21
Încântatã de cunoºtinþã, sire.
:46:24
O, ºi mie mi-a fãcut plãcere
sã vã întâlnesc.

:46:28
O sã vã placã sã locuiþi
într-un castel. E aºa mult spaþiu.

:46:32
E mult mai confortabil
decât într-o casã.

:46:36
Da, aºa e, unele case
nu sunt la fel ca...

:46:41
Drã Persoanã? Doamnã?
:46:43
La revedere, Cenuºãreasa.
:46:46
Adicã, dnã Prinþesã.
:46:50
La revedere.
:46:52
Eu, într-un castel?
Ce-a vrut sã zicã cu asta?

:46:56
Fella, tu crezi
cã sunt zânul tãu cel bun?

:46:59
Da, sire. Da, dle, cred.
:47:01
- Deci o sã crezi ce îþi spun?
- Fãrã nici o îndoialã.

:47:05
Bine.
:47:09
Fella, ai fost ales
sã îndrepþi toate relele

:47:14
provocate de povestea Cenuºãresei.
:47:17
Femeile, influenþate
de Cenuºãreasa, au aºteptat

:47:21
ca prinþii sã vinã galopând,
:47:24
apãrând din senin pe caii lor albi
:47:26
ºi sã le cearã în cãsãtorie.
:47:29
Da, am... am citit asta.
:47:31
Dar nu era decât un singur
Print.

:47:34
Când acesta n-a apãrut, femeile
s-au mãritat cu cine au gãsit.

:47:39
Au fost nefericite toatã viaþa,
:47:41
fiindcã au regretat mereu ºi
au simtit cã...

:47:45
...cã s-au mulþumit cu puþin.
:47:47
Mai rãu, i-au fãcut
pe sãracii soþi nefericiþi

:47:51
fiindcã nu erau prinþi.
:47:54
O, legenda Cenuºãresei
:47:57
n-a adus decât nemultumire
în inimile femeilor,


prev.
next.