Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:47:01
- Deci o sã crezi ce îþi spun?
- Fãrã nici o îndoialã.

:47:05
Bine.
:47:09
Fella, ai fost ales
sã îndrepþi toate relele

:47:14
provocate de povestea Cenuºãresei.
:47:17
Femeile, influenþate
de Cenuºãreasa, au aºteptat

:47:21
ca prinþii sã vinã galopând,
:47:24
apãrând din senin pe caii lor albi
:47:26
ºi sã le cearã în cãsãtorie.
:47:29
Da, am... am citit asta.
:47:31
Dar nu era decât un singur
Print.

:47:34
Când acesta n-a apãrut, femeile
s-au mãritat cu cine au gãsit.

:47:39
Au fost nefericite toatã viaþa,
:47:41
fiindcã au regretat mereu ºi
au simtit cã...

:47:45
...cã s-au mulþumit cu puþin.
:47:47
Mai rãu, i-au fãcut
pe sãracii soþi nefericiþi

:47:51
fiindcã nu erau prinþi.
:47:54
O, legenda Cenuºãresei
:47:57
n-a adus decât nemultumire
în inimile femeilor,

:48:00
iar soþii lor au îndurat pentru asta.
:48:03
- Nu e drept.
- N-o sã te plictisesc cu statisticile.

:48:08
Dar sotii nefericiti din lume
strigã dupã ajutor.

:48:12
Strigã pentru o ºansã
de a se rãzbuna.

:48:15
E timpul pentru o schimbare.
:48:17
ªi tu ai fost ales
sã aduci aceastã schimbare.

:48:23
Schimbare? Aduc? Ales eu?
Sunt...? Cine ales?

:48:26
Ai fost ales de cel de sus.
:48:29
- Cel de sus?
- Cel de sus.

:48:31
ªeful comitetului de directori
al tuturor zânilor.

:48:35
ªi societatea pentru protejarea
adevãrului din basme

:48:39
ºi comitetul pentru sãnãtatea
celor însurati.

:48:42
ªeful comitetului?
Ati avut o întrunire?

:48:45
O întrunire?
Vai, parcã a fost un summit.

:48:50
- Unii erau împotriva ta.
- Ce le-am fãcut eu lor?

:48:54
Spuneau cã cel ales ar trebui
sã fie înalt, frumos ºi deºtept.

:48:58
Dar am luptat pentru tine.

prev.
next.