Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:49:00
Am spus cã eºti perfect
pentru sarcinã, cãci eºti obiºnuit.

:49:04
Nu eºti înalt sau chipeº
ºi nicidecum deºtept.

:49:08
Mulþumesc cã mi-ai luat apãrarea.
:49:11
Cu plãcere.
:49:13
- Apreciez asta.
- Vrei?

:49:15
Nu, mulþumesc. Tuºesc de la filtre.
:49:21
Deci tu eºti cel care va regla conturile
:49:24
pentru toþi soþii asupriþi,
iar când terminãm,

:49:28
bãrbaþii însuraþi îºi vor putea
privi soþiile,

:49:32
asta dacã sunt machiate,
ºi le vor pune la locul lor.

:49:36
Parcã-i aud pe soþi cum spun,
"De ce n-am avut norocul lui Fella?"

:49:40
"Nu e chipeº, nu e înalt,
nu e deºtept,"

:49:44
"dar s-a însurat cu o prinþesã
frumoasã, nu cu tine."

:49:49
Bãrbaþii se vor putea rãzbuna
pentru secole de abuz al femeilor.

:49:55
Dar partea cea mai bunã este
:49:57
cã bãrbaþii ºi femeile vor învãþa
sã fie fericiþi împreunã aºa cum sunt.

:50:02
Am înþeles. Oamenii obiºnuiþi
se vor accepta unul pe celãlalt.

:50:07
Oamenii obiºnuiþi vor fi mulþumiþi
unul cu celãlalt.

:50:12
Da. Sigur. Nu vor cãuta ceva mai bun.
:50:16
Ai prins ideea. Asta e ideea.
:50:19
Da. "Mãi, ce noroc a avut Fella ãsta."
:50:22
"Era un tip obiºnuit."
:50:25
"Nu era înalt sau arãtos.
Nici mãcar nu era deºtept."

:50:29
"ªi totuºi s-a însurat
cu o frumoasã prinþesã."

:50:33
Soþiile o sã se înveþe minte,
nu-i aºa, bunule zân... dle?

:50:37
Cu siguranþã, Fella, cu siguranþã.
:50:41
Eu? Însurat cu o printesã?
:50:47
Fella!
:50:49
Jack ºi Jill!
Aduceþi o gãleatã cu apã.

:50:53
Haideþi, repede. Repede.
Trebuie sã se însoare cu prinþesa.

:50:57
Mulþumesc mult, copii. Mulþumesc.

prev.
next.