Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:50:02
Am înþeles. Oamenii obiºnuiþi
se vor accepta unul pe celãlalt.

:50:07
Oamenii obiºnuiþi vor fi mulþumiþi
unul cu celãlalt.

:50:12
Da. Sigur. Nu vor cãuta ceva mai bun.
:50:16
Ai prins ideea. Asta e ideea.
:50:19
Da. "Mãi, ce noroc a avut Fella ãsta."
:50:22
"Era un tip obiºnuit."
:50:25
"Nu era înalt sau arãtos.
Nici mãcar nu era deºtept."

:50:29
"ªi totuºi s-a însurat
cu o frumoasã prinþesã."

:50:33
Soþiile o sã se înveþe minte,
nu-i aºa, bunule zân... dle?

:50:37
Cu siguranþã, Fella, cu siguranþã.
:50:41
Eu? Însurat cu o printesã?
:50:47
Fella!
:50:49
Jack ºi Jill!
Aduceþi o gãleatã cu apã.

:50:53
Haideþi, repede. Repede.
Trebuie sã se însoare cu prinþesa.

:50:57
Mulþumesc mult, copii. Mulþumesc.
:51:22
Spuneai cã vrei s-o vezi
mai de aproape? Ei bine, iat-o.

:51:27
Scuze. Da, dar...
:51:30
Nu se poate ºi mai aproape?
La urma urmei, va fi soþia mea...

:51:34
Hei, nu þine viitoarea soþie
puþin cam aproape?

:51:38
O, nu te mai îngrijora.
E toatã a ta, fiecare bucãþicã.

:51:43
Da, dar eu aº vrea bucãþelele
pe care le þine el.

:51:50
Aºteaptã ºi priveºte.
:51:52
Mã întorc
dupã ce îmi aranjez orarul magic.

:51:55
Bine.
:51:57
Dar n-ar trebui sã...?
:51:59
Ce s-ar întâmpla dacã...?

prev.
next.