Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

1:09:06
E adevãrat, prinþesã,
cã aþi venit aici sã gãsiþi un soþ?

1:09:10
Sã vorbim despre tine.
1:09:12
Nu ne-am mai întâlnit?
1:09:15
Noi? Eu ºi cu tine? Întâlnit înainte?
1:09:18
O, mã îndoiesc!
Nu... nu cred.

1:09:26
Da, ne-am întâlnit.
1:09:29
Nu pot sã te mint, prinþesã.
1:09:32
Ne-am mai întâlnit, dar...
1:09:35
Nu sunt un duce sau un ducat.
1:09:39
Adicã, nu sunt aºa ceva.
1:09:43
De fapt, sunt un prefãcut.
1:09:48
Chiar ºi hainele astea
nu sunt ale mele.

1:09:52
Nici mãcar nu am muncit
sã îmi albeascã pãrul aºa.

1:09:55
Nu-mi plac prefãcuþii...
1:10:00
...ºi nu cred cã ar trebui
sã ai de-a face cu unul.

1:10:04
Nu ºtiu ce spui, dar sunt sigurã
cã ne vom înþelege.

1:10:08
Ei bine, eu... cred cã...
1:10:11
Cred cã eu trebuie sã merg.
Ãsta e semnalul meu.

1:10:14
Cum adicã, semnalul?
1:10:16
Vreau sã zic cã peºtele
se va transforma în maºinã,

1:10:20
care a fost a ºoferului,
peºtele a fost bicicleta.

1:10:24
- Poftim?
- Nu pot sã-þi explic.

1:10:26
Mulþumesc pentru dans.
N-o sã-l uit niciodatã. Nici pe tine.

1:10:35
Întoarce-te.
Te rog, întoarce-te.

1:10:48
Într-o cãsutã sau un castel
1:10:54
Fie cã urci sau cobori

prev.
next.