Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

1:10:00
...ºi nu cred cã ar trebui
sã ai de-a face cu unul.

1:10:04
Nu ºtiu ce spui, dar sunt sigurã
cã ne vom înþelege.

1:10:08
Ei bine, eu... cred cã...
1:10:11
Cred cã eu trebuie sã merg.
Ãsta e semnalul meu.

1:10:14
Cum adicã, semnalul?
1:10:16
Vreau sã zic cã peºtele
se va transforma în maºinã,

1:10:20
care a fost a ºoferului,
peºtele a fost bicicleta.

1:10:24
- Poftim?
- Nu pot sã-þi explic.

1:10:26
Mulþumesc pentru dans.
N-o sã-l uit niciodatã. Nici pe tine.

1:10:35
Întoarce-te.
Te rog, întoarce-te.

1:10:48
Într-o cãsutã sau un castel
1:10:54
Fie cã urci sau cobori
1:11:00
Fãrã cineva alãturi
1:11:03
Eºti un nimeni
1:11:10
Fãrã cineva alãturi
1:11:13
Nu eºti deloc
1:11:52
Dacã nu ne grãbim,
maºina se transformã în bicicletã

1:11:56
ºi tu vei fi un peºte fãrã apã.
1:11:58
N-o sã poþi respira,
iar eu rãmân cu bicicleta.


prev.
next.