Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

1:12:04
A început schimbarea.
1:12:06
Stai aºa.
1:12:11
Ai grijã. Nu irosi apa.
Ai nevoie de fiecare picãturã.

1:12:17
A început!
Stai aici, peºte, odihneºte-te.

1:12:21
Nu-þi face griji.
1:12:23
Nu conteazã cu ce mergem,
atâta timp cât bei.

1:12:49
Respirã. Respirã, peºte.
1:12:51
Aºa. Lnspirã adânc.
1:13:00
Unde e...?
1:13:03
- Sacoul tãu roºu?
- Care sacou roºu?

1:13:07
ªtii despre care vorbesc.
Unde þi-e hãinuþa roºie?

1:13:11
- Poftim?
- Dacã ai un sacou roºu,

1:13:13
înseamnã cã ai niºte bãnuþi.
1:13:17
- Bãnuti?
- Milioane.

1:13:19
Care bani?
1:13:20
Haide. Aratã-mi niºte bani.
1:13:23
Max, toatã ziua vorbeºti numai de...
Nu ºtiu la ce te referi.

1:13:27
Ai la dispoziþie trei secunde
1:13:30
ca sã îmi spui unde sunt banii,
înainte sã-ti dau una în scãfârlie.

1:13:35
Max, banii sunt importanþi
pentru tine, nu-i aºa?

1:13:39
Doar de asta îþi pasã.
Ei bine, ºtiu unde sunt banii.

1:13:42
Întotdeauna am ºtiut.
1:13:45
Dacã vrei cu adevãrat banii,
o sã-i primeºti, Maxie.


prev.
next.