Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

1:15:01
Nu vã atingeþi de ei. Sunt ai lui Fella.
1:15:25
Bunã, Fella.
1:15:27
Bunã...
1:15:30
De unde ºtii cum mã cheamã?
Ne-am mai întâlnit?

1:15:36
Cred cã da.
1:15:38
Dar asta nu conteazã acum.
1:15:44
Muncesc ca sã pot merge la facultate.
1:15:48
Vând pantofi.
1:15:51
Am o mostrã la mine.
1:15:56
Te-ar interesa un astfel de pantof?
1:16:05
Te rog, încearcã-l.
1:16:09
Sunt sigurã cã þi-ar veni bine.
1:16:13
Nu, cred cã e prea mare pentru mine.
1:16:18
Îti urez succes.
Trebuie sã plec.

1:16:31
Fella...
1:16:34
...te iubesc.
1:16:42
Nu mã poþi iubi.
1:16:44
Ba da. Te rog, ascultã-mã.
1:16:48
Nu se poate. Tu eºti o persoanã,
iar eu sunt un om.

1:16:52
- Sunt o fatã.
- Eºti o prinþesã.

1:16:55
O prinþesã nu e fatã?
1:16:59
Atunci eu sunt...
Sunt un tip obiºnuit.


prev.
next.