Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

1:16:05
Te rog, încearcã-l.
1:16:09
Sunt sigurã cã þi-ar veni bine.
1:16:13
Nu, cred cã e prea mare pentru mine.
1:16:18
Îti urez succes.
Trebuie sã plec.

1:16:31
Fella...
1:16:34
...te iubesc.
1:16:42
Nu mã poþi iubi.
1:16:44
Ba da. Te rog, ascultã-mã.
1:16:48
Nu se poate. Tu eºti o persoanã,
iar eu sunt un om.

1:16:52
- Sunt o fatã.
- Eºti o prinþesã.

1:16:55
O prinþesã nu e fatã?
1:16:59
Atunci eu sunt...
Sunt un tip obiºnuit.

1:17:02
Eu sunt o fatã prinþesã obiºnuitã.
1:17:07
- Nu arãþi deloc obiºnuit.
- Dar pot sã arãt.

1:17:11
Aºa cum spuneai, Fella.
Nu te lãsa pãcãlit de haine.

1:17:14
E mai mult decât atât.
1:17:16
- N-o sã meargã.
- Nu, Fella.

1:17:18
Ai zis ºi tu, sunt doar haine.
1:17:20
Nu e bine. Eu sunt un om
ºi tu o persoanã.

1:17:24
Nu ne potrivim, asta-i tot.
1:17:26
Fella, te rog, ascultã-mã. Fella!
1:17:30
Fella, te rog uitã-te la mine. Te rog.
1:17:33
Te rog!
1:17:38
Întoarce-te, Fella. Te iubesc.

prev.
next.