Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:07:00
Prelijepo, zar ne?
:07:02
Da, vrlo.
:07:03
Lepidopterist ste?
- Samo hobi.

:07:06
Iz školskih dana.
:07:10
Bili ste zaposleni.
:07:14
Šest arheoloških iskapanja
od kraja rata.

:07:18
Ovo traje najduže.
:07:20
Ako je ovo službena stvar...
:07:23
...što onda on radi ovdje?
- Otac Francis?

:07:27
Pa, kao prvo, on
vam se stvarno divi.

:07:29
Zapoèeti æu misionarski rad
u distriktu Turkana.

:07:33
Mislio sam da jedan
drugome možemo pomoæi.

:07:35
Znate mnogo o ljudima.
- Radije ne bih. Hvala.

:07:40
To je pomalo èudno.
:07:43
Kardinal Jenkins
je pomalo zabrinut...

:07:46
...o iskapanju
takvog znaèaja...

:07:48
...voðenog od strane sveæenika
èiji je status u Crkvi na èekanju.

:07:51
Privremeno. - Što uskoro
dolazi na reviziju.

:08:02
Možda bih trebao o
ovome u vladinom uredu.

:08:05
Oni æe vas poslati
natrag meni.

:08:11
Zašto ne bi
smjeli, Merrin.

:08:17
Sigurno ne želite
piæe?

:08:27
Kardinal želi biti siguran
da religiozni aspekt nalazišta...

:08:30
...dobiva potrebnu pažnju.
:08:32
Dio posla oca Francisa...
:08:34
...je upravo to.
- Vi ste arheolog?

:08:37
Vi niste jedini koji
ovdje imaju interesa.

:08:41
Kontaktirao sam vaše sponzore
sa Oxfordu. Oni nemaju primjedbi.

:08:46
Ako se i vi složite, mogu odmah
produžiti vašu vizu za boravak.

:08:53
Svi radimo male ustupke
kad je u pitanju vrag, Merrine.


prev.
next.