Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:09:06
Prije nastanka rudnika, trgovci su
dolazili u Derati po vodu.

:09:10
Još uvijek to rade..
:09:14
...ali to je težak život.
:09:19
Zašto za ime Božje
muèe tu životinju?

:09:22
To je žrtvovanje.
:09:25
Nova žena od starješine...
:09:27
...Sebituana, uskoro æe
roditi.

:09:30
Sebituana još uvijek
nema nasljednika.

:09:33
Zbog toga ljudi provode
žrtvovanja...

:09:35
...s nadom da æe Bog
osigurati jednog.

:09:40
To je neophodno.
:09:42
Okrutnost nikada
nije neophodna, Chuma.

:09:45
Mislite da
smo divljaci?

:09:47
Mislim da su neki od vas
dobrih ljudi...

:09:50
...jednostavno izgubljeni.
:09:53
Nema ništa zbunjujuæe
u toj ceremoniji, oèe.

:09:57
Oslabiti æe bika kako
bi mu netko mogao priæi.

:10:00
A ako smatrate da je netko u Turkani
divljak, pazite kome to govorite.

:10:04
Sebituana je
Chumin roðak.

:10:44
Dobro došli natrag.
:10:50
Doneo si namirnice?
- Da, u prtljažniku.

:10:54
Chuma, možeš li donesti
Rachel one medicinske stvari.

:10:56
Pismo za tebe.
:10:58
Kako je bilo
u Nairobiju?


prev.
next.