Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:16:15
Ne daj mu da
popije sve odjednom.

:16:21
Naš prijatelj se vratio.
:16:26
Cheche.
:16:28
Vratio se po
hranu i vodu.

:16:31
Po ovoj vruæini mora
da mu je još gore.

:16:34
Pokušati æu ga odvesti
u šator.

:16:36
Nemojte pred ljudima.
:16:43
Ne boj se.
:17:24
Brzo si došla. - Èovjek je
rekao da je hitno.

:17:28
Pa, je li?
:17:29
Chuma, pokušaj ga udobno
smjestiti u mom kamionetu.

:17:32
Dehidriran je i
treba mu odmor.

:17:40
Sunèanica.
:17:43
Rade previše... - U šatoru ima
vode ako bi željeli...?

:17:46
Hvala.
:17:49
Danas nas je opet
posjetio onaj djeèak.

:17:51
Cheche?
- Da.

:17:54
Jeste li
imali sreæe?

:17:55
Nisam mu se mogao
niti približiti.


prev.
next.