Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:17:24
Brzo si došla. - Èovjek je
rekao da je hitno.

:17:28
Pa, je li?
:17:29
Chuma, pokušaj ga udobno
smjestiti u mom kamionetu.

:17:32
Dehidriran je i
treba mu odmor.

:17:40
Sunèanica.
:17:43
Rade previše... - U šatoru ima
vode ako bi željeli...?

:17:46
Hvala.
:17:49
Danas nas je opet
posjetio onaj djeèak.

:17:51
Cheche?
- Da.

:17:54
Jeste li
imali sreæe?

:17:55
Nisam mu se mogao
niti približiti.

:18:02
Prije dva tjedna morala
sam ga nakljukati sedativima.

:18:05
Da bih smirila bol od ozljeda,
koje su mu nanijeli seljani.

:18:10
Zašto mu ne pomognu?
:18:13
Misle da je proklet.
:18:16
Ono što mu treba
je sustavno lijeèenje.

:18:25
Da?
:18:26
Ništa,.

prev.
next.