Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:18:02
Prije dva tjedna morala
sam ga nakljukati sedativima.

:18:05
Da bih smirila bol od ozljeda,
koje su mu nanijeli seljani.

:18:10
Zašto mu ne pomognu?
:18:13
Misle da je proklet.
:18:16
Ono što mu treba
je sustavno lijeèenje.

:18:25
Da?
:18:26
Ništa,.
:19:56
Poèetkom godine...
:19:58
Dva grla su veæ ubijena.

prev.
next.