Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:22:06
Ništa ne možeš?
:22:09
Za ruku nema spasa.
:22:12
Noga...
:22:14
Nogu bi teoret...
Teoret...

:22:17
Teoret..
- Teoretski...

:22:20
Teoretski, nogu bi
mogli ponovno slomiti...

:22:23
...i namjestiti kost.
Kirurzi iz Nairobija.

:22:26
Mogu doæi zrakoplovom...
:22:30
Mislite da bi to dozvolio?
:22:45
Zvao se Chelmno.
:22:49
To je bilo poljsko ime.
Nijemci su ga zvali Kulmhof.

:22:54
Bila sam u Centru za
konfisciranu imovinu.

:23:01
Nevjerovatno je na što ste sve
spremni, ako vam je život ugrožen.

:23:05
Stvari za koje mislite da
nikada neæete uèiniti.

:23:10
Nitko u to vrijeme nije to znao.
Svi... su èuli samo prièe.

:23:15
Volio bih da konaèno
poprave taj generator.

:23:19
Nitko nije želio vjerovati.
:23:22
Naravno da nije.
:23:23
Tko bi vjerovao da se
takve stvari uopæe dogaðaju?

:23:26
Nitko nije želio vjerovati.
:23:29
Lakše je vjerovati da je
zlo samo sluèajnost...

:23:33
...ili èudovišno...
:23:35
...ne da je to ljudsko stanje,
nešto za što je svatko sposoban.

:23:41
Vjerovao sam da je nam je Bog
prepustio izabrati izmeðu dobra i zla.

:23:47
Odabrao sam dobro.
:23:49
Dogodilo se zlo.

prev.
next.