Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:23:01
Nevjerovatno je na što ste sve
spremni, ako vam je život ugrožen.

:23:05
Stvari za koje mislite da
nikada neæete uèiniti.

:23:10
Nitko u to vrijeme nije to znao.
Svi... su èuli samo prièe.

:23:15
Volio bih da konaèno
poprave taj generator.

:23:19
Nitko nije želio vjerovati.
:23:22
Naravno da nije.
:23:23
Tko bi vjerovao da se
takve stvari uopæe dogaðaju?

:23:26
Nitko nije želio vjerovati.
:23:29
Lakše je vjerovati da je
zlo samo sluèajnost...

:23:33
...ili èudovišno...
:23:35
...ne da je to ljudsko stanje,
nešto za što je svatko sposoban.

:23:41
Vjerovao sam da je nam je Bog
prepustio izabrati izmeðu dobra i zla.

:23:47
Odabrao sam dobro.
:23:49
Dogodilo se zlo.
:24:00
Sada ste u potrazi.
:24:03
Za èime tragate?
:24:07
Nièime.
:24:11
Ponekad mi se èini da je najbolji
pogleda na Boga iz pakla.

:24:16
Onaj jeèak...
:24:21
Uspjeli ste nešto izvuæi
iz tog djeèaka.

:24:26
Bog je u tom djeèaku
koji ne govori.

:24:29
Dok nije pokušao
govoriti s vama.

:24:31
On nema sreæe.
:24:34
Jedna od božjih pogrešaka.
:24:36
Mislim da je ono što
tražite, oèe Merrin...

:24:42
...upravo ovdje.

prev.
next.