Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:35:02
Èudesno.
:35:06
Ovo je sveti Mihael, ovo je
njegova crkva, njemu posveæena.

:35:10
Ali nasilje...
Rat na nebu.

:35:13
Božji anðeli bore se protiv
Satane i njegovih legija...

:35:17
..tjerajuæi ih
u Podzemlje.

:35:20
Zbog njih je i napravio
dobru karijeru.

:35:23
To sam mislio isprva,
ali sada se èini...

:35:27
Evo ga.
:35:29
Lucifer, izvor svjetla.
:35:32
Nazivan je Najsavršenijim
od svih anðela.

:35:38
Uspjeti æeš, Lankesteru.
:35:41
Ali po koju cijenu?
:35:44
Pokušavaš me
vidjeti iznutra.

:35:48
Da li si i psihijatar?
:35:50
Ne treba biti ekspert da
bi se vidjelo da patite.

:35:53
Osjeæaš se krivim.
:35:56
Svi sve
tako osjeæamo.

:35:59
Ono što sam ti
rekla neku noæ...

:36:01
...nikada nikome nisam rekla.
:36:04
Rekla sam ti zbog neèega
što sam vidjela u tebi.

:36:18
Merrin.
:36:22
Trebam informirani
kardinala Jenkinsa.

:36:27
Nadam se da razumijete da ako
se sazna što se ovdje nalazi...

:36:30
...opasnost od nasilja i kraðe...
- Zbog toga bi trebalo

:36:34
informirani i majora Granvillea.
:36:35
Zatražiti od njega da pošalje vojnike
da èuvaju nalazište.

:36:39
Jer su se Britanci pokazali kao
netko kome se može vjerovati.

:36:42
Niste vidjeli britanske muzeje?
:36:43
Tamo je sve pokradeno
sa nalazišta poput ovog.

:36:46
Merrin, molim vas.
:36:49
Niste samo vi ukljuèeni.

prev.
next.