Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:36:01
...nikada nikome nisam rekla.
:36:04
Rekla sam ti zbog neèega
što sam vidjela u tebi.

:36:18
Merrin.
:36:22
Trebam informirani
kardinala Jenkinsa.

:36:27
Nadam se da razumijete da ako
se sazna što se ovdje nalazi...

:36:30
...opasnost od nasilja i kraðe...
- Zbog toga bi trebalo

:36:34
informirani i majora Granvillea.
:36:35
Zatražiti od njega da pošalje vojnike
da èuvaju nalazište.

:36:39
Jer su se Britanci pokazali kao
netko kome se može vjerovati.

:36:42
Niste vidjeli britanske muzeje?
:36:43
Tamo je sve pokradeno
sa nalazišta poput ovog.

:36:46
Merrin, molim vas.
:36:49
Niste samo vi ukljuèeni.
:37:10
Hajde, momci.
:37:12
U redu, idemo!
:37:16
Dobrodošli majore.
Dobrodošli u Derati.

:37:19

:37:22

:37:26
Dobro jutro.
:37:28
Dobro jutro.
:37:31
Voljeni gdje god se pojavimo.
- Gospodine.

:37:34
Stožerni narednièe...
neka momci budu na oprezu.

:37:37
Èini mi se da ta žena
izvještava lokalnu aristokraciju...

:37:40
i ne želim pokazati
niti malo nepoštovanja...

:37:44
...sada ili ikada. Jasno?
- Da, gospodine.

:37:47
Poštovati od Boga zaboravljene
divljake, gospodine.

:37:50
To je upravo
komentar kakav...

:37:52
Vod!
:37:54
Vod, pozor!
:37:57
Momci vas slušaju, gospodine.
- Hvala vam.


prev.
next.