Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:37:10
Hajde, momci.
:37:12
U redu, idemo!
:37:16
Dobrodošli majore.
Dobrodošli u Derati.

:37:19

:37:22

:37:26
Dobro jutro.
:37:28
Dobro jutro.
:37:31
Voljeni gdje god se pojavimo.
- Gospodine.

:37:34
Stožerni narednièe...
neka momci budu na oprezu.

:37:37
Èini mi se da ta žena
izvještava lokalnu aristokraciju...

:37:40
i ne želim pokazati
niti malo nepoštovanja...

:37:44
...sada ili ikada. Jasno?
- Da, gospodine.

:37:47
Poštovati od Boga zaboravljene
divljake, gospodine.

:37:50
To je upravo
komentar kakav...

:37:52
Vod!
:37:54
Vod, pozor!
:37:57
Momci vas slušaju, gospodine.
- Hvala vam.

:38:07
Pomiješaj sa krvlju ili
vodom. To je protiv boli.

:38:16
Sebituana žena se poraða.
Veoma je boli.

:38:20
Ovo je doktor Lamu.
- Oh, doktor.

:38:22
Joseph Lamu.
- Rachel Lesno.

:38:25
Drago mi je što ste došli.
- Nema problema.

:38:27
Rekla sam im da je
dovedu ovamo, ali...

:38:30
Pa sam joj poslala
još morfija.

:38:40
Misliš da ih broje?
:38:42
Misliš da ih broje
svaku noæ?

:38:46
Možda.
Možda.

:38:48
Niste ništa pametniji
od divljaka, kaplare.

:38:51
Slušaj.
:38:52
Poštuj èin, momèe.
:38:55
Oh, sada da
"poštujem èin"?

:38:57
Kad ti kažem da imaju
tisuæe na tih stvari.

:38:59
Samo jedna šaka je dovoljna da
budemo bogati do kraja života.


prev.
next.