Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:38:07
Pomiješaj sa krvlju ili
vodom. To je protiv boli.

:38:16
Sebituana žena se poraða.
Veoma je boli.

:38:20
Ovo je doktor Lamu.
- Oh, doktor.

:38:22
Joseph Lamu.
- Rachel Lesno.

:38:25
Drago mi je što ste došli.
- Nema problema.

:38:27
Rekla sam im da je
dovedu ovamo, ali...

:38:30
Pa sam joj poslala
još morfija.

:38:40
Misliš da ih broje?
:38:42
Misliš da ih broje
svaku noæ?

:38:46
Možda.
Možda.

:38:48
Niste ništa pametniji
od divljaka, kaplare.

:38:51
Slušaj.
:38:52
Poštuj èin, momèe.
:38:55
Oh, sada da
"poštujem èin"?

:38:57
Kad ti kažem da imaju
tisuæe na tih stvari.

:38:59
Samo jedna šaka je dovoljna da
budemo bogati do kraja života.

:39:03
Ili da nas zbog toga
objese. - Da?

:39:06
Ne mogu nas objesiti, ako samo
malo pogledamo, zar ne?

:39:46
Rane dobro zarastaju.
:39:48
Nadam se da æe i
ovo dobro zarasti.

:39:50
Mlad je.
:39:52
Kosti su mu jake.

prev.
next.