Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:39:03
Ili da nas zbog toga
objese. - Da?

:39:06
Ne mogu nas objesiti, ako samo
malo pogledamo, zar ne?

:39:46
Rane dobro zarastaju.
:39:48
Nadam se da æe i
ovo dobro zarasti.

:39:50
Mlad je.
:39:52
Kosti su mu jake.
:40:21
Isuse Kriste!
:40:23
Na stotine njih.
:40:25
Sve vrste dragog kamenja.
:40:29
Samo jedna šaka njega
je sve što trebam.

:40:33
Sve što trebamo, vojnièe.
:40:36
Dijelimo napola. Da?
:40:38
Da.

prev.
next.