Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:06:06
Kaplaru Williams.
- Stožerni narednièe.

:06:08
Neka ljudi ostanu na mjestu i postroje
se kod zida. Dopustite im da priðu.

:06:12
Mièite se! - Vojnièe Evans!
Na borbene pozicije.

:06:15
Na borbene pozicije!
:06:20
Gospodine.
U auto, gospodine.

:06:33

:06:55
Žao mi je što
vas budim.

:07:02
Da li ste uspjeli
odspavati noæas?

:07:07
Da.
:07:12
Volio bih da mogu isto
reæi i za Rachel.

:07:15
Budila se nekoliko puta
od kada ste otišli.

:07:27
Bojala se da se djeèaku
nešto ne dogodi.

:07:31
Konaèno se smirila nakon što sam
obeæao da æu ja pripaziti na njega.

:07:36
Što se èinilo kao najmanje
što sam mogao uèiniti.

:07:39
Nemojte.
- Nemojte što?

:07:42
Ne umanjujte moju krivnju, jer ja sam
taj koji je tražio da Granville doðe.

:07:47
Niste tražili da
ubije tu djevojku.

:07:49
Samo je jedna osoba odgovorna
za ono što se dogodilo.

:07:53
Kako je?
:07:58
Èini se dobro.

prev.
next.