Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:07:02
Da li ste uspjeli
odspavati noæas?

:07:07
Da.
:07:12
Volio bih da mogu isto
reæi i za Rachel.

:07:15
Budila se nekoliko puta
od kada ste otišli.

:07:27
Bojala se da se djeèaku
nešto ne dogodi.

:07:31
Konaèno se smirila nakon što sam
obeæao da æu ja pripaziti na njega.

:07:36
Što se èinilo kao najmanje
što sam mogao uèiniti.

:07:39
Nemojte.
- Nemojte što?

:07:42
Ne umanjujte moju krivnju, jer ja sam
taj koji je tražio da Granville doðe.

:07:47
Niste tražili da
ubije tu djevojku.

:07:49
Samo je jedna osoba odgovorna
za ono što se dogodilo.

:07:53
Kako je?
:07:58
Èini se dobro.
:08:02
Preuzeti æu.
:08:04
Imate što èiniti.
:08:14
Ne mnogo.
:08:18
Ne vjerujem da æe ih
biti puno u razredu.

:08:20
Èini se da djeca vole
školu i vas.

:08:25
Siguran sam da æe se barem
neki od njih pojaviti.

:08:28
Dobro ste, Merrine?
:08:32
Da li je ovdje hladno?
:08:50
Molitva, Merrine.
:08:52
Sve je što imamo
u ovakvim trenucima.

:08:54
Da.
:08:59
Kao da ništa i ne
èinimo, zar ne?


prev.
next.