Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:08:02
Preuzeti æu.
:08:04
Imate što èiniti.
:08:14
Ne mnogo.
:08:18
Ne vjerujem da æe ih
biti puno u razredu.

:08:20
Èini se da djeca vole
školu i vas.

:08:25
Siguran sam da æe se barem
neki od njih pojaviti.

:08:28
Dobro ste, Merrine?
:08:32
Da li je ovdje hladno?
:08:50
Molitva, Merrine.
:08:52
Sve je što imamo
u ovakvim trenucima.

:08:54
Da.
:08:59
Kao da ništa i ne
èinimo, zar ne?

:09:09
Lankester.
:09:17
Mogu li s vama govoriti
o neèemu osobnom?

:09:20
Naravno.
:09:23
Kao kršæanin kršæaninu?
:09:30
"Zlo može zavladati
našim životima neko vrijeme...

:09:34
...ali neupitna moæ vjere...
:09:36
...leži u njenoj moæi da
ohrabri ljude...

:09:39
ne da bi pobijedili zlo,
veæ da ga prežive."

:09:42
To ste vi napisali. Proèitao sam.
:09:45
Teorije mladog èovjeka.
:09:48
Ali dokazali ste to.
:09:50
Preživio sam, ako na
to mislite.

:09:53
Ali, da li živim?
:09:56
Ustvari, ne.
:09:58
Nije vas prisilio da
se maknete od njega.


prev.
next.