Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:09:09
Lankester.
:09:17
Mogu li s vama govoriti
o neèemu osobnom?

:09:20
Naravno.
:09:23
Kao kršæanin kršæaninu?
:09:30
"Zlo može zavladati
našim životima neko vrijeme...

:09:34
...ali neupitna moæ vjere...
:09:36
...leži u njenoj moæi da
ohrabri ljude...

:09:39
ne da bi pobijedili zlo,
veæ da ga prežive."

:09:42
To ste vi napisali. Proèitao sam.
:09:45
Teorije mladog èovjeka.
:09:48
Ali dokazali ste to.
:09:50
Preživio sam, ako na
to mislite.

:09:53
Ali, da li živim?
:09:56
Ustvari, ne.
:09:58
Nije vas prisilio da
se maknete od njega.

:10:01
Dopustio vam je to...
:10:03
...iz ljubavi.
:10:06
A ako sada mislite da ste izgubljeni,
morate imati vjere...

:10:09
...da æe vas njegova volja
voditi natrag.

:10:12
Sve što trebate uèiniti,
je da je zatražite.

:10:19
Mislite dobro, ali ne možete
vidjeti moju dušu.

:10:24
Ja sam Božji sluga.
On to može!

:10:51
Pa...
:10:52
...nisam mislio da æu vas danas
vidjeti tako mnogo.

:10:56
Kada odete kuæi, morate na tome
zahvaliti svojim roditeljima.


prev.
next.