Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:21:24
Majore Granville.
:21:36
Majore Granville... gospodine.
:21:45
Gospodine, jeste li...?
:21:48
Da li ste dobro, gospodine?
:21:50
Dobro sam.
:21:59
Uskoro æu siæi.
:22:03
Gospodine.
:22:07
Oh, stožerni narednièe.
:22:10
Gospodine?
:22:11
Želim da nešto poruèite,
gospodinu Merrinu.

:22:15
Recite mu...
:22:19
Recite mu da znam kako mu je
bilo sve ove godine.

:22:24
Ali recite mu da
ne postoji izlaz iz toga.

:22:29
Drugi osim...
:22:33
Gospodine!
:22:49
Trebam samo dvije-tri
stvari iz hotela, doktorice.

:22:52
Pripremiti æu ga, oèe.
- Hvala vam.


prev.
next.