Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:20:01
kršæanin kao Appa
i ja?

:20:03
Ako nemate
ništa protiv.

:20:05
Cheche.
:20:19
Želio bi.
- Dobro.

:20:22
Dobro je, Cheche.
- Želi to postati u crkvi.

:20:27
Èini se da misli da
vi tamo živite.

:20:31
Želi biti kao vi
što više može.

:20:34
Osim ako mu želite objasniti
svoje dvojbe.

:20:39
U crkvi je prekrasna baptistièka
krstionica.

:20:43
Možemo nju koristiti.
:21:24
Majore Granville.
:21:36
Majore Granville... gospodine.
:21:45
Gospodine, jeste li...?
:21:48
Da li ste dobro, gospodine?
:21:50
Dobro sam.
:21:59
Uskoro æu siæi.

prev.
next.