Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:19:02
Zašto to ne možete prihvatiti!
- Jer je moja jedina briga...

:19:05
...vjeèna duša tog
mladiæa.

:19:10
Da li ste toliko arogantni, Merrine..
:19:13
...da æete i ostatak svijeta uplesti u
vaš nedostatak vjere?

:19:16
Da æete uskratiti ono
što ste jednom velièali...

:19:20
...samo zato, jer u vama
sad postoji sumnja?

:19:26
Što mislite da on želi?
- Možete ga pitati sami.

:19:30
Probudio se.
:19:53
Vidite.
:19:57
Doktorice, pitajte ga
želi li postati

:20:01
kršæanin kao Appa
i ja?

:20:03
Ako nemate
ništa protiv.

:20:05
Cheche.
:20:19
Želio bi.
- Dobro.

:20:22
Dobro je, Cheche.
- Želi to postati u crkvi.

:20:27
Èini se da misli da
vi tamo živite.

:20:31
Želi biti kao vi
što više može.

:20:34
Osim ako mu želite objasniti
svoje dvojbe.

:20:39
U crkvi je prekrasna baptistièka
krstionica.

:20:43
Možemo nju koristiti.

prev.
next.