Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:36:09
Da?
Pomast, oèe.

:36:14
Trebam posljednju pomast.
:36:17
Ne.
:36:19
Biti æete dobro.
Moja vjeèna...

:36:21
Moja vjeèna duša...
:36:23
...je u opasnoti.
Molim vas.

:36:27
Molim vas, Merrine.
:36:31
Molim vas, donesite opremu.
:36:33
Molim vas.
:36:48
Treab vam knjiga
rimskim obreda.

:36:52
U mojoj je sobi.
:36:54
Nisam zaboravio kako ide posljednja
pomast. - Ne za to.

:37:00
Knjiga vam treba, jer u njoj stoje
pravila za obred egzorcizma.

:37:02
Ne možete to odluèiti.
:37:04
Treba kontaktirati nadbiskupa.
- Nemamo vremena.

:37:11
U djeèaku je.
:37:16
Oh, Bože pomozi nam.
U djeèaku je.

:37:23
Ima li napretka?
- Ne.

:37:25
Kako je otac Francis.
Odmara se.

:37:28
Divljaci.
:37:29
Ako misle da æe se izvuæi s tim,
onda ne poznaju Britance.

:37:37
Pazite!
:37:51
Chuma, da li si dobro?
:37:57
Ne ulazite!

prev.
next.