Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:37:00
Knjiga vam treba, jer u njoj stoje
pravila za obred egzorcizma.

:37:02
Ne možete to odluèiti.
:37:04
Treba kontaktirati nadbiskupa.
- Nemamo vremena.

:37:11
U djeèaku je.
:37:16
Oh, Bože pomozi nam.
U djeèaku je.

:37:23
Ima li napretka?
- Ne.

:37:25
Kako je otac Francis.
Odmara se.

:37:28
Divljaci.
:37:29
Ako misle da æe se izvuæi s tim,
onda ne poznaju Britance.

:37:37
Pazite!
:37:51
Chuma, da li si dobro?
:37:57
Ne ulazite!
:38:02
Pazite na Chumu. Nemojte
iæi za mnom.

:38:11
Rachel?
:38:27
Rachel?
:38:56
Da li si to ti, Rachel?

prev.
next.