Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:54:01
Kroz žrtvovanje na križu...
:54:04
...o Bože, oslobodi nas.
:54:07
Kroz sveto Uskrsnuæe, oslobodi.
:54:10
Kroz dolazak Svetog
duha, oslobodi.

:54:14
Budi prognan i izbaèen...
:54:16
...iz ovog Božjeg biæa.
:54:19
Zbog toga...
:54:22
...budi uplašen...
:54:25
...Sotono!
:54:42
U ime arhanðela Mihaela...
:54:46
...èija je ovo crkva...
:54:50
...u ime svih onih...
:54:52
...koji su umrli za našeg Spasitelja...
:54:56
...u ime Krista i
svih njegovih svetaca...

:54:59
...izbacujem te.
:55:02
Vjera svih svetaca
izbacuje te.

:55:05
Krv muèenika
izbacuje te.

:55:08
Nebesko biæe svih
spašenih u milosti...

:55:11
...izbacuju te.
:55:15
Molim te.
:55:18
Oh, Cheche. Imaj vjere, Cheche.
:55:28
Ubiti æu vas oboje!
:55:35
Sa zadnjim dahom
usprotiviti æu ti se!

:55:40
Od jednog kraja svijeta
do drugoga...

:55:44
...usprotiviti æu ti se!
:55:46
Sve èak i da moja
duša gori u paklu...

:55:49
...usprotiviti æu ti se!
:55:57
Stanite.

prev.
next.