Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:55:02
Vjera svih svetaca
izbacuje te.

:55:05
Krv muèenika
izbacuje te.

:55:08
Nebesko biæe svih
spašenih u milosti...

:55:11
...izbacuju te.
:55:15
Molim te.
:55:18
Oh, Cheche. Imaj vjere, Cheche.
:55:28
Ubiti æu vas oboje!
:55:35
Sa zadnjim dahom
usprotiviti æu ti se!

:55:40
Od jednog kraja svijeta
do drugoga...

:55:44
...usprotiviti æu ti se!
:55:46
Sve èak i da moja
duša gori u paklu...

:55:49
...usprotiviti æu ti se!
:55:57
Stanite.
:56:01
Oslobaðamo te svakog
zlog duha,

:56:05
Oslobaðamo te
utjecaja Sotone...

:56:09
...svakog prisutnog neprijatelja.
:56:15
Odbrani ga Gospode
od moæi ovog zlog princa!

:56:55
U ime Oca...
:56:57
...i Sina...
:56:59
...i Svetog Duha...

prev.
next.