Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:03:14
QUEENS CLUB
JEN PRO ÈLENY

:03:18
100 v trumfech, 90 pod.
:03:21
Výbornì, Strangwaysi. To se musí nechat.
:03:24
Musím se na okamžik vzdálit.
Objednejte rundu na mì, profesore.

:03:28
Ano.
:03:29
Zatracenì!
Musíte vždycky v tuto dobu odcházet?

:03:32
Nᚠøeditel má jisté zvyky.
Každý den volá ve stejnou dobu.

:03:37
Pospìšte si, než vychladnou karty.
:03:39
20 minut. A nefixlujte
mi s kartami, až budu pryè.

:03:44
Ještì jednou.
:03:48
Buh žehnej, pane.
:04:04
- Rychle! Dìlejte!
- Jed'te, rychle!

:04:13
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA - STRANGWAYS
:04:25
W6N... W6N... W6N.
:04:29
Volám G7W.
:04:32
Jak mì slyšíte? Pøepínám.
:04:34
G 7W Londýn. G 7W Londýn.
Pøíjem. Pøepínám.

:04:40
Vyèkejte pøenos.
:04:41
Èekejte. Konec.

náhled.
hledat.