Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:04
- Rychle! Dìlejte!
- Jed'te, rychle!

:04:13
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA - STRANGWAYS
:04:25
W6N... W6N... W6N.
:04:29
Volám G7W.
:04:32
Jak mì slyšíte? Pøepínám.
:04:34
G 7W Londýn. G 7W Londýn.
Pøíjem. Pøepínám.

:04:40
Vyèkejte pøenos.
:04:41
Èekejte. Konec.
:05:04
Chytej.
:05:17
DOKTOR NO
:05:30
Slyšíte, W6N? Ohlaste pøíjem.
:05:32
Ohlaste pøíjem. Pøepínám.
:05:35
Volám W6N. Pøepínám.
:05:42
Veliteli pøenosu - naléhavé.
:05:50
Sežeòte mi rádiovou kontrolu Ml6.
:05:53
Co se dìje?
:05:54
W6N, Jamajka. Spojení pøerušeno
po zahájení bìžného pøenosu.

:05:58
Ne zeslabeno?
:05:59
Pøerušeno. Pøenosové vlny jsou aktivní.

náhled.
hledat.