Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:05:04
Chytej.
:05:17
DOKTOR NO
:05:30
Slyšíte, W6N? Ohlaste pøíjem.
:05:32
Ohlaste pøíjem. Pøepínám.
:05:35
Volám W6N. Pøepínám.
:05:42
Veliteli pøenosu - naléhavé.
:05:50
Sežeòte mi rádiovou kontrolu Ml6.
:05:53
Co se dìje?
:05:54
W6N, Jamajka. Spojení pøerušeno
po zahájení bìžného pøenosu.

:05:58
Ne zeslabeno?
:05:59
Pøerušeno. Pøenosové vlny jsou aktivní.
:06:02
- Nouzové frekvence?
- Bez úspìchu. Stále je zkouším.

:06:06
Zkoušejte dál. Dejte vìdìt, až se ohlásí.
:06:08
Volám W6N. W6N?
Ohlaste pøíjem. Pøepínám.

:06:13
Velitel pøenosu, pane. Bìhem pøenosu
bylo pøerušeno spojení na Jamajku.

:06:17
Ne, pane. Chyba nebyla technického rázu.
:06:19
Ano, pane.
:06:21
Øeknete mu to, pane?
:06:23
Výbornì.
:06:27
LE CERCLE
LES AMBASSADEURS, LONDÝN

:06:30
- Promiòte, pane. Jste èlenem?
- Hledám pana Jamese Bonda.

:06:34
- Koho mám ohlásit, pane?
- Dejte mu moji vizitku, ano?

:06:38
Dejte si prosím kabát do šatny.

náhled.
hledat.