Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:09
Vy se jmenujete Quarrel?
:26:12
Možná.
:26:13
Já jsem pøítel...
:26:15
velitele Strangwayse.
:26:19
No to je nádhera!
Mám rád pøátele pøátel.

:26:23
Myslel jsem,
že byste mohl vìdìt, co se s ním stalo.

:26:28
Pokud vím, nestalo se nic.
:26:31
Ale vy možná víte... nìco víc, kapitáne.
:26:34
Kam jste ho vaší lodí vozil?
:26:37
Vidíte to, kapitáne?
:26:39
To je Karibské moøe.
:26:42
Tam jsem ho vozil.
:26:44
Chytat ryby.
:26:45
Taky rád rybaøím.
Rád bych si pronajal vaši lod'.

:26:48
Je mi líto. Nedá se pronajmout.
:26:51
Asi mi dali špatnou adresu.
:26:53
To nevadí, kapitáne. Jestli mì
omluvíte, musím si jít po své práci.

:27:30
Hej, Pussfellere.
:27:51
Koho to vidím?
To je ten muj známej, co si plete adresy.

:27:56
Tahle je správná,
jestli máte rád dobrý jídlo.

:27:58
Ano, pokud... si u toho dobøe popovídám.

náhled.
hledat.