Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:30:00
Quarrel mi pomáhá.
:30:02
- Doufám, že se nezlobíte.
- Rád vás poznávám, pane Bonde.

:30:05
Pussfellerovi to tady patøí.
:30:07
- Doufám, že vaøí lépe, než se pere!
- Nikdo z mého jídla nemìl smrt - zatím!

:30:48
Mys Canaveral vøe.
:30:49
Vypouštìjí raketu na mìsíc,
takže nechtìjí žádné problémy.

:30:53
A Strangways si nemyslel,
že to rušení pochází odsud?

:30:57
Asi jste se tu už porozhlédl.
:30:59
Poptal jsem se - neoficiálnì.
:31:02
Vy Angláni si chráníte svuj píseèek.
:31:05
Strangways s Quarrelem
projeli ostrovy u pobøeží.

:31:07
- Nic jste nenašli?
- Vubec nic.

:31:09
- Kde jste hledali?
- Myslím, že úplnì všude.

:31:12
Fire lsland, Crab Key, Morgan's Reef.
:31:15
Dukladnì?
:31:17
Všude kromì Crab Key.
Tam nemáme pøístup.

:31:20
- Proè ne?
- Patøí Èíòan...

:31:25
Pøived'te ji, Quarrele - i s aparátem.
:31:31
Dobrý veèer, madam.
:31:35
To bolí!
:31:37
Kapitán vás zve na sklenièku.
:31:41
To bolí!
:31:42
To snad ne.
:31:52
Dobrý veèer.
:31:59
Proè mì chcete znovu fotografovat?

náhled.
hledat.