Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:02
Vy Angláni si chráníte svuj píseèek.
:31:05
Strangways s Quarrelem
projeli ostrovy u pobøeží.

:31:07
- Nic jste nenašli?
- Vubec nic.

:31:09
- Kde jste hledali?
- Myslím, že úplnì všude.

:31:12
Fire lsland, Crab Key, Morgan's Reef.
:31:15
Dukladnì?
:31:17
Všude kromì Crab Key.
Tam nemáme pøístup.

:31:20
- Proè ne?
- Patøí Èíòan...

:31:25
Pøived'te ji, Quarrele - i s aparátem.
:31:31
Dobrý veèer, madam.
:31:35
To bolí!
:31:37
Kapitán vás zve na sklenièku.
:31:41
To bolí!
:31:42
To snad ne.
:31:52
Dobrý veèer.
:31:59
Proè mì chcete znovu fotografovat?
:32:01
Protože z letištì mám jen vᚠklobouk.
:32:04
- Øeknìte té opici, at' me pustí!
- Proè mì vlastnì fotografujete?

:32:07
Protože si tím vydìlávám.
:32:11
- Kdo vám platí?
- Au... The Daily Gleaner!

:32:16
Pussfellere! Pussfellere!
:32:20
- Èím posloužím?
- Už jste ji nìkdy vidìl?

:32:23
Nìkdy sem chodí.
:32:25
Obtìžuje vás? Mám ji vyhodit?
:32:28
Ne. Jen zavolejte noviny Gleaner.
Zjistìte, jestli sem dnes poslali fotografku.

:32:34
Neposlali mì. Pracuju na volné noze.
:32:36
Na volné noze? Pro koho?
:32:39
Vy...!
:32:42
Øeknìte nám to, a on pøestane.
:32:50
Z té holky nic nedostaneme.
Mám jí zlomit ruku?

:32:54
Až nìkdy pøíštì.

náhled.
hledat.