Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:01
Protože z letištì mám jen vᚠklobouk.
:32:04
- Øeknìte té opici, at' me pustí!
- Proè mì vlastnì fotografujete?

:32:07
Protože si tím vydìlávám.
:32:11
- Kdo vám platí?
- Au... The Daily Gleaner!

:32:16
Pussfellere! Pussfellere!
:32:20
- Èím posloužím?
- Už jste ji nìkdy vidìl?

:32:23
Nìkdy sem chodí.
:32:25
Obtìžuje vás? Mám ji vyhodit?
:32:28
Ne. Jen zavolejte noviny Gleaner.
Zjistìte, jestli sem dnes poslali fotografku.

:32:34
Neposlali mì. Pracuju na volné noze.
:32:36
Na volné noze? Pro koho?
:32:39
Vy...!
:32:42
Øeknìte nám to, a on pøestane.
:32:50
Z té holky nic nedostaneme.
Mám jí zlomit ruku?

:32:54
Až nìkdy pøíštì.
:33:00
Už podruhé nic nevyšlo. Pust'te ji.
:33:05
Utíkej, ty volná noho.
:33:07
Budeš toho litovat.
Všichni budete litovat, vy krysy!

:33:15
Jeden se otráví kyanidem, další by si
nechala zlomit ruku. Ani jeden nic neøekl.

:33:20
- Kdo má ty lidi takhle pod palcem?
- Mìli bychom to rychle zjistit.

:33:25
Zmínil jste se o Crab Key.
Proè tam nemužeme jet?

:33:28
Patøí jednomu Èíòanovi.
Nedovolí tam nikomu zakotvit.

:33:32
Naše pruzkumná letadla ostrov obhlídla.
:33:35
Našla jen bauxitový dul.
:33:37
Radar k zamìøení malých výšek.
:33:39
Na tom není nic nelegálního.
:33:41
Crab Key mì dìsí.
:33:44
Kamarádi tam jednou jeli na mušle.
:33:47
Byly z toho jen potíže, nikdy se nevrátili.
:33:50
Místní rybáøi se drží dál.
:33:52
Jeli jsme se Strangwaysem v noci.
:33:54
Odebral vzorky, hned jsme se vrátili.
:33:57
- Tam se nevyplatí poflakovat.
- Jaké vzorky?


náhled.
hledat.