Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:00
Už podruhé nic nevyšlo. Pust'te ji.
:33:05
Utíkej, ty volná noho.
:33:07
Budeš toho litovat.
Všichni budete litovat, vy krysy!

:33:15
Jeden se otráví kyanidem, další by si
nechala zlomit ruku. Ani jeden nic neøekl.

:33:20
- Kdo má ty lidi takhle pod palcem?
- Mìli bychom to rychle zjistit.

:33:25
Zmínil jste se o Crab Key.
Proè tam nemužeme jet?

:33:28
Patøí jednomu Èíòanovi.
Nedovolí tam nikomu zakotvit.

:33:32
Naše pruzkumná letadla ostrov obhlídla.
:33:35
Našla jen bauxitový dul.
:33:37
Radar k zamìøení malých výšek.
:33:39
Na tom není nic nelegálního.
:33:41
Crab Key mì dìsí.
:33:44
Kamarádi tam jednou jeli na mušle.
:33:47
Byly z toho jen potíže, nikdy se nevrátili.
:33:50
Místní rybáøi se drží dál.
:33:52
Jeli jsme se Strangwaysem v noci.
:33:54
Odebral vzorky, hned jsme se vrátili.
:33:57
- Tam se nevyplatí poflakovat.
- Jaké vzorky?

:34:00
Kusy kamenu. Písek. Vodu.
:34:04
Aha. Crab Key mì zaèíná zajímat.
:34:08
Víme o tom èínském
džentlmenovi nìco víc?

:34:11
Ani ne. Jen jeho jméno.
:34:14
Doktor No.
:34:49
- Chci mluvit s profesorem Dentem.
- Máte domluvenou schuzku?

:34:53
Jsem James Bond.
Vidìli jsme se vèera v klubu.

:34:56
Dobøe. Bude nìkde v laboratoøi.
:34:59
Je tam profesor Dent?

náhled.
hledat.