Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:03
Dovolíte?
:36:09
Pøeji hezký den.
:36:29
- Zavezte mì na Crab Key.
- Nemužu. Znáte postupy.

:36:32
Na to ted' není èas.
Odpovìdnost beru na sebe.

:36:35
Jen doufám, že víte, co dìláte.
:36:37
- Rychle...
- Dobøe.

:37:20
- Ohlásil jsem se. Èekají mì.
- Bìžte.


náhled.
hledat.