Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:00
Bìžte ke stolu.
:39:14
Vidíte, co je v té kleci?
:39:18
Vezmìte si ji.
:39:22
Vezmìte si ji!
:39:31
Dnes v noci.
:39:48
- Chtìl bych poslat kabelogram.
- Ano, jistì.

:39:52
Mimochodem,
pøivezli ten vuz, který jste si objednal.

:39:55
Je na parkovišti èíslo pìt.
:39:58
Dìkuji. Dobrou noc.
:40:00
Dobrou noc, pane Bonde.

náhled.
hledat.