Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:42:56
- Dobrý den, Pleydelle-Smithi.
- Dobrý den.

:42:59
Promiòte, že obtìžuji tak brzy.
Potøebuji informace.

:43:02
Vše, co máte o doktoru No
a ostrovì Crab Key.

:43:05
Sleèno Taro, pøineste spisy doktora No.
:43:07
Posad'te se.
:43:09
Co o tom ostrovì víte?
:43:10
Nic moc, jen že je tam bauxitový dul.
:43:13
Doktor No tam velí
jako v koncentraèním táboøe.

:43:16
Slyšel jsem pár historek,
ale nikdo si formálnì nestìžoval.

:43:20
- Díky, sleèno Taro. Položte je sem.
- Je mi líto, nemužeme je najít.

:43:25
- Cože? Kdo je mìl naposledy?
- Velitel Strangways, pane. Oba spisy.

:43:30
Dobøe, sleèno Taro. Dobøe.
:43:33
To je pìknì nepøíjemné, že zmizely.
:43:36
Naopak.
:43:38
Divil bych se, kdyby nezmizely.
:43:41
Mimochodem, tohle pro vás
dnes ráno pøivezlo letadlo z Londýna

:43:45
v diplomatické zásilce.
:43:51
Dárek z domova.
:43:55
Mohu odejít tudy?

náhled.
hledat.