Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:02
Vše, co máte o doktoru No
a ostrovì Crab Key.

:43:05
Sleèno Taro, pøineste spisy doktora No.
:43:07
Posad'te se.
:43:09
Co o tom ostrovì víte?
:43:10
Nic moc, jen že je tam bauxitový dul.
:43:13
Doktor No tam velí
jako v koncentraèním táboøe.

:43:16
Slyšel jsem pár historek,
ale nikdo si formálnì nestìžoval.

:43:20
- Díky, sleèno Taro. Položte je sem.
- Je mi líto, nemužeme je najít.

:43:25
- Cože? Kdo je mìl naposledy?
- Velitel Strangways, pane. Oba spisy.

:43:30
Dobøe, sleèno Taro. Dobøe.
:43:33
To je pìknì nepøíjemné, že zmizely.
:43:36
Naopak.
:43:38
Divil bych se, kdyby nezmizely.
:43:41
Mimochodem, tohle pro vás
dnes ráno pøivezlo letadlo z Londýna

:43:45
v diplomatické zásilce.
:43:51
Dárek z domova.
:43:55
Mohu odejít tudy?
:44:12
To je ale nehezký zvyk -
poslouchat za dveømi.

:44:15
Já jsem neposlouchala.
Hledala jsem ty spisy.

:44:18
Když se nìco ztratí, vždycky za to viní mì.
:44:21
Zapomeòte na to.
Vlastnì vubec nejsou duležité.

:44:24
Nerad bych,
abyste je musela celé odpoledne hledat.

:44:28
Ne. Dnes odpoledne mám volno.
:44:30
To je ale náhoda. Já taky.
Nechcete mi ukázat ostrov?

:44:35
Jak mám reagovat
na pozvání neznámého džentlmena?

:44:38
Mìla byste øíct ano.
:44:40
Mìla bych øíct možná.
:44:42
Ve tøi hodiny u mì v hotelu,
:44:44
možná?
:44:47
Ano, možná.
:44:49
Dobøe.

náhled.
hledat.