Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:12
To je ale nehezký zvyk -
poslouchat za dveømi.

:44:15
Já jsem neposlouchala.
Hledala jsem ty spisy.

:44:18
Když se nìco ztratí, vždycky za to viní mì.
:44:21
Zapomeòte na to.
Vlastnì vubec nejsou duležité.

:44:24
Nerad bych,
abyste je musela celé odpoledne hledat.

:44:28
Ne. Dnes odpoledne mám volno.
:44:30
To je ale náhoda. Já taky.
Nechcete mi ukázat ostrov?

:44:35
Jak mám reagovat
na pozvání neznámého džentlmena?

:44:38
Mìla byste øíct ano.
:44:40
Mìla bych øíct možná.
:44:42
Ve tøi hodiny u mì v hotelu,
:44:44
možná?
:44:47
Ano, možná.
:44:49
Dobøe.
:45:01
Ten svìtelný èíselník
to zaktivuje. Podržte to.

:45:04
Kam pøesnì položil
Strangways ty vzorky?

:45:08
- Asi tam, kde máte nohy, pane.
- Dobøe.

:45:17
- Zdravím vás.
- Zdravíèko.

:45:19
- Ztratil jste nìco?
- Tohle namìøil Geigeruv pøístroj.

:45:25
Ty vzorky, které Strangways
pøivezl z Crab Key... byly radioaktivní.

:45:30
Ale profesor Dent øíkal, že to
byly jen bezcenné kusy železné rudy.

:45:34
- Špatný profesor, nebo špatný lháø?
- To rozhodnì zjistím.

:45:37
Quarrele, jak rychle
nás dovezete na Crab Key?

:45:40
Víte... to je tak, kapitáne.
:45:44
Velitel Strangways
mìl vzorky ze všech ostrovu.

:45:47
- Mužeme zaèít na tìch nejbližších.
- Ne. Mì zajímá jen Crab Key.

:45:51
Zavzel jsem ho tam.
Dostali jsme se bez úrazu zpátky.

:45:55
Ale štìstí se nemá pokoušet moc èasto.
:45:57
Víte... je tam drak.

náhled.
hledat.