Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:01
Ten svìtelný èíselník
to zaktivuje. Podržte to.

:45:04
Kam pøesnì položil
Strangways ty vzorky?

:45:08
- Asi tam, kde máte nohy, pane.
- Dobøe.

:45:17
- Zdravím vás.
- Zdravíèko.

:45:19
- Ztratil jste nìco?
- Tohle namìøil Geigeruv pøístroj.

:45:25
Ty vzorky, které Strangways
pøivezl z Crab Key... byly radioaktivní.

:45:30
Ale profesor Dent øíkal, že to
byly jen bezcenné kusy železné rudy.

:45:34
- Špatný profesor, nebo špatný lháø?
- To rozhodnì zjistím.

:45:37
Quarrele, jak rychle
nás dovezete na Crab Key?

:45:40
Víte... to je tak, kapitáne.
:45:44
Velitel Strangways
mìl vzorky ze všech ostrovu.

:45:47
- Mužeme zaèít na tìch nejbližších.
- Ne. Mì zajímá jen Crab Key.

:45:51
Zavzel jsem ho tam.
Dostali jsme se bez úrazu zpátky.

:45:55
Ale štìstí se nemá pokoušet moc èasto.
:45:57
Víte... je tam drak.
:46:00
- Cože?
- Domorodá povìra.

:46:03
Asi ji rozšíøil doktor No.
:46:06
Nechceme vás do nièeho nutit.
:46:08
Pojedeme s Leiterem po setmìní,
když nám popíšete cestu.

:46:12
Já poznám cestu podle nosu, uší,
:46:16
podle instinktu.
:46:19
Budu tady kolem sedmé.
:46:23
Dobøe.
:46:31
Pane Bonde! Máte tu telefonický vzkaz.
:46:34
Johnny, co jsi s ním udìlal?
:46:36
Tady je.
:46:58
Haló?

náhled.
hledat.