Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:00
- Cože?
- Domorodá povìra.

:46:03
Asi ji rozšíøil doktor No.
:46:06
Nechceme vás do nièeho nutit.
:46:08
Pojedeme s Leiterem po setmìní,
když nám popíšete cestu.

:46:12
Já poznám cestu podle nosu, uší,
:46:16
podle instinktu.
:46:19
Budu tady kolem sedmé.
:46:23
Dobøe.
:46:31
Pane Bonde! Máte tu telefonický vzkaz.
:46:34
Johnny, co jsi s ním udìlal?
:46:36
Tady je.
:46:58
Haló?
:47:00
Pane Bonde!
:47:02
Napadlo mì,
že byste mì mohl vyzvednout doma.

:47:07
Tady v horách je krásnì.
:47:10
Pøíjemný chládek.
:47:12
Dobøe. Vyjedete
z Kingstonu ulicí Port Royal,

:47:16
potom pojedete ulicí Wentworth,
až se dostanete k továrnì na cement.

:47:21
Pak zahnete doleva.
:47:23
Pøijedete na kopec,
:47:26
pojedete dolu
:47:28
a asi po tøech kilometrech uvidíte
nalevo Magenta Drive èíslo 239.

:47:36
Budu vás èekat.

náhled.
hledat.