Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:47:00
Pane Bonde!
:47:02
Napadlo mì,
že byste mì mohl vyzvednout doma.

:47:07
Tady v horách je krásnì.
:47:10
Pøíjemný chládek.
:47:12
Dobøe. Vyjedete
z Kingstonu ulicí Port Royal,

:47:16
potom pojedete ulicí Wentworth,
až se dostanete k továrnì na cement.

:47:21
Pak zahnete doleva.
:47:23
Pøijedete na kopec,
:47:26
pojedete dolu
:47:28
a asi po tøech kilometrech uvidíte
nalevo Magenta Drive èíslo 239.

:47:36
Budu vás èekat.

náhled.
hledat.