Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:14
Jak se to stalo?
:49:17
Myslím, že zrovna jeli na pohøeb.
:49:39
Okamžik!
:49:50
Pozvala jste mì, vzpomínáte?
:49:52
Samozøejmì.
Jen jsem vás neèekala tak brzy.

:49:58
Ano, pojd'te dál.
:50:04
Jen se obléknu.
:50:07
Nedìlejte si kvuli mì násilí.
:50:11
Prosím vás!
:50:13
Promiòte. Myslel jsem,
že sem jedu kvuli krásné vyhlídce.

:50:21
Jeden z nás by to mìl zvednout.
:50:31
Haló?
:50:32
Ano. Ano, já vím. Je tady.
:50:39
Nevím, co se stalo.
:50:42
Dobøe. Budu se ho tu
snažit na pár hodin zdržet.

:50:47
Já musím jít.
:50:48
Dobøe. Zavolám ti pozdìji.
:50:54
Vidím, že ráda riskujete.
:50:57
Jak to myslíte?
:50:59
Sedíte tu s mokrými vlasy,
umøete na zápal plic.


náhled.
hledat.